พ.ท.สุเพียบ เสงี่ยมดี

หัวหน้าสถานีวิทยุ

จ่าสิบเอก ก้องเกียรติ เวชวิมล

เจ้าหน้าที่ประจำสถานีวิทยุ

จ่าสิบเอก ศรชัย ชูดหอม

เจ้าหน้าที่ประจำสถานีวิทยุ

นายวิเชียร ณ ถลาง

เจ้าหน้าที่ประจำสถานีวิทยุ

น.ส.ศุภราภรณ์ เสมศักดิ์

เจ้าหน้าที่ประจำสถานีวิทยุ

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

ฟังสบายๆ สไตล์ รด.