กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค ๔ ส่วนแยกทหารเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรมปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. พลเรือตรี ทศพล ผลดี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค 4 ส่วนแยกทหารเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรมปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค 4 ส่วนแยกทหารเรือ ณ โรงเรียนแหลมทราย ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค 4 ส่วนแยกทหารเรือกับประชาชนในพื้นที่เป้าหมายให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค 4 ส่วนแยกทหารเรือ และหน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่ ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน การมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ยาและเวชภัณฑ์

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

ฟังสบายๆ สไตล์ รด.