เมื่อ 15 ธันวาคม 2559 รด.จิตอาสาโรงเรียนนาบอน พร้อมด้วยนายอำเภอนาบอน ร่วมกันพัฒนาวัดมณีเจริญ ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช และนำซากเรือโบราณที่พบ นำไปเก็บไว้ในศาลาวัด
30972

30973

30974

30976

30977

30978

30988

30991

30993

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

ฟังสบายๆ สไตล์ รด.