ทัพเรือภาคที่ 3 ค้าหาชาวประมงพื้นบ้านสูญหายจากเหตุเรือล่มทะเลภูเก็ต
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ตามที่ พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 3 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 ได้สั่งการให้กองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 3 ค้นหาชาวประมงพื้นบ้านที่สูญหาย 4 ราย โดยใช้ เรือ ต.113 เรือ ต.229 และ เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่ 4 ในการค้นหา สามารถค้นพบผู้สูญหายจำนวน 4 ราย ต่อมาเวลา 11.08 น. เฮลิคอปเตอร์แบบลำเลียงที่ 4 ได้พบผู้สูญหาย ได้ประสานเรือ ต.113 ช่วยเหลือนำกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยที่หลักเทียบเรือทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

ฟังสบายๆ สไตล์ รด.