ทัพเรือภาคที่ 3 มอบข้าวสารให้กับประชาชนตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 มอบหมายให้ นาวาตรี ศศิเวช มังน้อย ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 452 เป็นผู้แทนมอบข้าวสารที่ได้รับจากบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด จำนวน 1,000 กิโลกรัม ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะลิบง จำนวน 8 หมู่บ้าน 2272 ครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

ฟังสบายๆ สไตล์ รด.