ทัพเรือภาคที่ 3 มอบข้าวสารที่ได้รับจากบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย ให้กับชุมชนชาวเลแหลมตุ๊กแก
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และนายทหารฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ 3 มอบข้าวสารที่ได้รับจากบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำนวน 200 ถุง (1,000 กิโลกรัม) ให้กับชุมชนชาวเลแหลมตุ๊กแก หมู่ที่ 4 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

ฟังสบายๆ สไตล์ รด.