ทัพเรือภาคที่ 3 โดยฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ (ครั้งที่ 1)
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. พลเรือตรี สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1) ณ บริเวณชายหาดสนงาม(ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓) และบริเวณทะเลด้านทิศตะวันตกของฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในทะทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศชายฝั่งให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติ และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กับประชาชนในพื้นที่

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

ฟังสบายๆ สไตล์ รด.