ประมวลภาพการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 15 ชั้นปีที่ 3 (นศท.มทบ.15) กลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

ฟังสบายๆ สไตล์ รด.