ประมวลภาพการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 15 (นศท.มทบ.15) ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร(ย่อย) ศูนย์การกำลังสำรอง (ศฝ.ย่อย นศท.มทบ.15(ศสร))

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

ฟังสบายๆ สไตล์ รด.