พล.ท. ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. ตรวจเยี่ยมการฝึก นศท. ชั้นปีที่ 1-3 กลุ่ม ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 47
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. พลโท ปราการ ปทะวานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผบ.นรด.) และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ชั้นปีที่ 1-3 กลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 ศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหารศูนย์การกำลังสำรอง ณ บริเวณพื้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 โดยมี พลตรี ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง (ผบ.ศสร.) พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาของหน่วย ร่วมให้การต้อนรับ

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

ฟังสบายๆ สไตล์ รด.