พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท. (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

ฟังสบายๆ สไตล์ รด.