เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. ศฝ.นศท.จว.ภ.ก. จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นศท.ประจำปี 2559 โดย พลเรือตรี พิสัย สุขวรรณ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาสะพานหิน จ.ภูเก็ต การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

315378

315379

315380

315381

315382

315383

315384

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

ฟังสบายๆ สไตล์ รด.