พ.ต.ทศมาส ปานการ สัสดีอำเภอสิชล พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก อบต. ให้การช่วยเหลือนางวลีพร แซ่ลิ่ม ที่บ้านได้รับความเสียหายจากวาตภัย
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 19.20 น. ได้เกิดฝนตกหนัก ลมพัดแรง หมู่ที่ 6 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ทำให้ต้นไม้ใหญ่ล้มทับบ้านของ นางวลีพร แซ่ลิ่ม อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 55 ทำให้บ้านพังเสียหายบางส่วนกระเบื้องหลังคาเสียหายทั้งหลัง
ในขั้นต้น พ.ต.ทศมาส ปานการ สัสดีอำเภอสิชล พร้อมด้วยนายอดุล บุญเหลือ ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต.เทพราช เข้ามาช่วยเหลือดูแลเรื่องวัสดุกระเบื้องหลังคา และมีเครือข่ายเฝ้าระวังภัยสิชล และในการนี้เคเบิ้ลทีวีท่าศาลา ช่อง 44 ได้ให้การสนับสนุนการซ่อมแซม เพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้น

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

ฟังสบายๆ สไตล์ รด.