เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. พ.อ.สิทธิชน นามสุข ผอ.กศ.รร.กสร.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร มณฑทลทหารบกที่ 15 (นศท. มทบ.15) กลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

ฟังสบายๆ สไตล์ รด.