ร.อ.ธนภณ วงษ์กวี ผช.สด.อ.ช้างกลาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาพื้นที่สวนสาธารณพรุไข่เต่า ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายวีรยุทธ ขนุนนิล นายอำเภอช้างกลาง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอช้างกลาง ได้มอบหมายให้นายอาคม ทองอินทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง พร้อมด้วย ร.อ.ธนภณ วงษ์กวี ผช.สด.อ.ช้างกลาง น.ส.ฝันทิพย์ นุกูลกิจ ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ สารวัตร และจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ทำความสะอาดอาคาร เก็บ กวาดขยะ บริเวณสวนสาธารณพรุไข่เต่า หมูที่ 8 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมประมาณ 320 คน

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

ฟังสบายๆ สไตล์ รด.