เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ร.อ.สมพงศ์ หิรัญกูล ผช.สด.อ.นาโยง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้ “โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต” ณ คลองนางน้อยตลอดสายในพื้นที่อำเภอนาโยง ระยะทาง 13 กิโลเมตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว มีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม กำลังพลจาก ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร,ร.15 พัน 4, รด.จิตรอาสา, เรือนจำตรัง ส่วนราชการ, จิตรอาสา, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของ อำเภอนาโยง โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 500 คน

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

ฟังสบายๆ สไตล์ รด.