ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 3 ช่วยเหลือเรือประมงที่ประสบเหตุจมบริเวณเกาะราชาใหญ่
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 3 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 ได้สั่งการให้กองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 3 จัดเรือ ต.229 ให้การช่วยเหลือนายวันชัย พิชัยเชิด อายุ 45 ปี ทำการประมงประเภทเรือหางยาวตกปลา ซึ่งประสบเหตุเรือล่มบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะราชาใหญ่ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และได้นำผู้ประสบภัยส่งกลับขึ้นฝั่งหลักเทียบเรือทัพเรือภาคที่ 3 ได้อย่างปลอดภัย

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

ฟังสบายๆ สไตล์ รด.