การฝึกวิชาทหารของ นศท.ชั้นปีที่ 1-3 ศูนย์ฝึก นศท.จว.ภ.ก. ณ พื้นที่การฝึก สนามกีฬาสะพานหิน ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
IMG_0311

IMG_0319

IMG_0321

IMG_0325

IMG_0328

IMG_0329

IMG_0330

IMG_0974

IMG_2625

IMG_2670

IMG_3005

IMG_3031

IMG_3037

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

ฟังสบายๆ สไตล์ รด.