การฝึกวิชาทหารของ นศท.ชั้นปีที่ 1-3 ศูนย์ฝึก นศท.จว.ภ.ก. ณ พื้นที่การฝึก สนามกีฬาสะพานหิน ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
648380

648382

648385

648390

648393

648410

648413

648415

649183

649184

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

ฟังสบายๆ สไตล์ รด.