แสนสิริจับมือธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ระหว่างวันที่ 17-25 ตุลาคม 2563

แสนสิริจับมือธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ระหว่างวันที่ 17-25 ตุลาคม 2563 จัดแถลงข่าวเพื่อสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมในเทศกาลสำคัญรวมถึงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภูเก็ตให้มีความคึกคักในช่วงเทศกาลปีนี้ โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการแถลงข่าวฯ ร่วมกับ นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) คุณกนกวรรณ ใจศรี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Retail Lending Sales ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มี ผู้แทนศาลเจ้าฯ และ สื่อมวลชน เข้าร่วมการแถลงข่าวฯ ณ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง
แสนสิริและไทยพาณิชย์ พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักอย่างต่อเนื่องทุกปี ด้วยการเชิญชวนครอบครัวแสนสิริ แฟมิลี่ เป็นลูกบ้านโครงการแสนสิริในจังหวัดภูเก็ต กลุ่มลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ตลอดจนพนักงานในการเข้าร่วมเป็นจิตอาสาทำความดี ร่วมกันทำความสะอาดศาลเจ้า หรือ ล้างอ๊าม พร้อมมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ศาลเจ้าสามกอง และ ศาลเจ้ากะทู้ ยังได้มีการสนับสนุนเงินในการทำกิจกรรมช่วงเทศกาลสำหรับ 4 ศาลเจ้า คือ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ศาลเจ้าสามกอง ศาลเจ้าบางเหนียว และศาลเจ้ากะทู้ รวมมูลค่ากว่า 200,000บาท และสนับสนุนการร่วมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารและโซเชียลมีเดียของแสนสิริแก่คนทั่วประเทศ เพื่อช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวภูเก็ตให้มีความคึกคักในช่วงเทศกาลปีนี้
ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต หรือ เจี๊ยะฉ่าย เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ได้รับสืบทอดกันมานาวนานมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-25 ตุลาคม 2563 จะเป็นปีแรกที่มีการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักตามแบบชีวิตวิถีใหม่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมชมขบวนแห่ใส่หน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

ฟังสบายๆ สไตล์ รด.