ประมวลภาพการฝึกภาคสนามของ นศท.ประจำปีการศึกษา 2561 สถานีวัตถุระเบิดเและการทำลาย คชรน.(เคมี ชีวะ นิวเคลียร์) ณ สนามฝึกท่าฉัตรไชย โดย ศฝ.นศท.มทบ.41

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

ฟังสบายๆ สไตล์ รด.