ประมวลภาพการตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นศท.ประจำปีการศึกษา 2561 โดย พล.ปราการ ปทะวานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผบ.นรด.) และคณะ ณ สนามฝึกท่าฉัตรไชย ศฝ.นศท.มทบ.41

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

ฟังสบายๆ สไตล์ รด.