Tiger Kingdom นำของกินและของใช้สำหรับเด็กไปมอบให้กับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. คุณเจมส์ พร้อมด้วยพนักงานคุ้มเสือ “สวนเสือ” หรือ “Tiger Kingdom” (สวนเสือภูเก็ต) เป็นตัวแทนคุณมด(กชกร) ได้นำของกินและของใช้สำหรับเด็กไปมอบให้กับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดภูเก็ต ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

ฟังสบายๆ สไตล์ รด.