ณ ยามเช้าวันใหม่ สูดลมหายใจอย่างสบายปอด นั่งมองบรรยากาศพร้อมจิบกาแฟแก้วใหญ่ ที่มีรสชาติอันละมุนที่มีโอกาสสัมผัสในแห้งเดียว เมื่อมองซ้ายคือป่า มองขวาคือโครงการศาสตร์พระราชา พัฒนาอย่างยั่งยืน นี่เลยที่เราต้องการที่เราอยากเจอที่ที่เราอยากอยู่นานๆ ที่ที่มีโครงการพระราชดำริศาสตร์พระราชาบ้านไร่ตะวันหวานครบวงจรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรแห่งใหม่
นางสา วันตัน เจ้าของบ้านไร่ตะวันหวาน ในโครงการพระราชดำริกองทัพไทย ที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา มาดำเนินชีวิต เป็นตัวอย่างแบบครบวงจรเป็นแห่งแรกของจังหวัดกระบี่ และเป็นแห่งแรกที่ใช้พื้นที่จำนวนมากของภาคใต้ ที่หมู่ 1 บ้านดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ กล่าวว่ามีพื้นที่ 600 กว่าไร่ ในโซลของโครงการ 200 กว่าไร่ อยากทำตามศาสตร์ประราชา คือการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติศาสตร์และภูมิ คำว่าศาสตร์ คือศาสตร์พระราชา คำว่าภูมิคือภูมิประเทศที่มี เดิมทีจะปลูกกาแฟเมื่อปรับพื้นที่แล้วสามารถรองรับน้ำได้ จึงอยากทำตามศาสตร์พระองค์ท่าน พื้นที่บนเนินเขาไม่มีที่นาเห็นว่าน้ำก็ดี และปีที่ผ่านมาชาวอำเภอลำทับได้ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับพันธ์ข้าวพอเพียงมาคนละห่อ และนำมาให้ตน จึงได้ทำการเพาะพันธุ์ต้นกล้า
จึงอยากให้ทุกคนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ว่าแนวทางการทำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไร อย่างน้อยสิ่งที่ทำอยากจะทำให้บ้านเกิด โอกาสต่อไปใครจะอบรมสัมมนาอยากให้มาดูการเพาะเห็ด การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านารีคืนสู่ป่า การเพาะพันธุ์ไก่ป่าคืนสู่ป่า มีหลากหลายชีวภาพอยากให้ทุกคนมาเรียนรู้โดยเฉพาะเด็กๆรุ่นใหม่ มีโซนที่พักสำหรับทุกคนที่มาเข้ามาพัก 100 ไร่ อีกส่วนหนึ่งทำเป็นสวนกาแฟ และอีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่สืบสานอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม ถ้าใครมาพักที่บ้านไร่ตะวันหวานช่วงเช้าอยากจะใส่บาตร มีพระเดินบิณฑบาตในหมู่บ้านผ่านโครงพระราชดำริกองทัพไทย ซึ่งทุกคนแจ้งความจำนงในการทำบุญตักบาตร จะมีการเตรียมไว้ให้ พื้นที่แห่งนี้เมื่อเข้ามาจะเกิดความสุขได้หลายรูปแบบ สิ่งที่จะทำก็ได้ทำ มีกลุ่มบ้านที่ทำแบบครอบครัว มีผัก มีเครื่องครัวไว้ให้พร้อม กิจกรรมนี้เป็นสิ่งที่สื่อสารสัมพันธ์ในครอบครัวได้เป็นอย่างดี
การบริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตร ณ บ้านไร่ตะวันหวานตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ที่อยู่ : ตำบล ดินแดง อำเภอ ลำทับ กระบี่ 81120
เปิด 24 ชั่วโมง
โทรศัพท์: 063-0816989 และ 0935841418
Line : @baanraitawanwarn

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

ฟังสบายๆ สไตล์ รด.