ใต้ร่มพระบารมีแห่งผืนแผ่นดินแม่
โครงการพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ช่วยให้ราษฎรไทยทุกคนได้กินดีอยู่ดี

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

ฟังสบายๆ สไตล์ รด.